Swami Satyananda Saraswati

Uvod v kundalini in tantro

Zadnja tri desetletja sem potoval po svetu, da bi predal sporočilo joge. Ugotavljam, da je joga izredno vplivala na potek človekovega razmišljanja. V začetku je bilo, seveda, o njej nekaj dvomov, ker je veliko ljudi mislilo, da je joga vrsta religije, čarovništva ali misticizma. To se je še posebej dogajalo, ker človek verjame, da je skrajna točka v razvoju narave materija. Materialistični svet nekaj časa joge ni razumel, ko pa so se znanstveniki globoko potopili v skrivnosti materije, so začeli razumevati in spoznavati, da v razvoju narave materija ni skrajnost.

Če to velja za eno obliko materije, se nanaša tudi na vse njene oblike. Ta zunanja izkušnja, dojemanje, ki poteka prek čutov, je proizvod materije. Proizvod materije so celo vaše misli, čutenja, čustva in spoznanja. Zato ne morejo biti absolutne in dokončne. To pomeni, da mora obstajati še druga domena izkušnje. In če obstaja drugo področje izkušnje, mora biti možno preseči sedanje omejitve uma.

Tudi um je materija; zanesljivo ni duh. Um lahko torej preoblikujemo in razvijamo. Ljudje so v zadnjih nekaj desetletjih to začeli spoznavati in doživljati. Po mojem mišljenju to označuje konec določene dobe in začetek druge. Tistim, ki nekoliko poznajo znanost in naravo materije, ni težko razumeti, kaj točno je notranja izkušnja.

Notranja izkušnja je manifestacija globlje ravni jaza. Sanje so seveda izkušnja. Vaše sanje so morda shizofrenične, vendar je to izraz vašega jaza. Tudi misel je predstava ali izraz vašega jaza. Glasbena skladba je vaš izraz, ne glede na to ali jo komponirate ali samo občudujete. Slika ali kip sta predstavi vašega jaza, ne glede na to ali ju ustvarite ali samo občudujete. To pomeni, da je zunanji svet manifestacija vaše notranje izkušnje. In to izkušnjo lahko izboljšujete, kolikor hočete. Lahko pa jo tudi poslabšate. Zunanji brezup je prav tako vaša izkušnja. Tudi zunanja lepota je vaša izkušnja.

Zadnjih nekaj desetletij je joga pomagala milijonom ljudi izboljšati predstavo o sebi. Joga se zaveda, da človek ni samo misel; je tudi telo. Zato človek ne doživlja sreče samo skozi misel. Telo je tudi resnično in je del človekove osebnosti. Vendar pa ni nujno, da človek samo z izboljšanjem stanja telesa omogoči svojemu umu izkusiti srečo. To je zato, ker človek ni samo telo in um, je tudi čustvo in želja. Je nekaj onstran uma ali duše. Joga je bila zato zasnovana tako, da lahko izpopolni proces razvoja osebnosti v vse možne smeri. Prav zato ima joga tako veliko vej: hatha yogo, karma yogo, bhakti yogo, raja yogo, gyana yogo, kundalini yogo in tako naprej.

Sestavljena, integralna praksa joge bo v vašem življenju zanesljivo zagotovila boljšo kakovost izkušnje v vas in izven vas. Vsak iskalec in vaditelj si morata na poti joge zapomniti, da različne poti joge obstajajo zato, da izboljšajo kvaliteto glave, srca in roke. Vendar pa se joga ne konča z razvojem osebnosti. Ena raven osebnosti je odvisna od tega uma, tega telesa in teh čustev; obstaja pa še drug, globlji del osebnosti, ki ga morate razviti z drugačnim umom in čustvom. To zahteva poseben proces, ki ga poznamo kot kundalini yogo.

Objektivna izkušnja ni skrajnost

Kundalini yoga je del tantrične tradicije. Čeprav ste se morda že seznanili z jogo, ni nujno, da veste tudi kaj o tantri. Od starodavnih časov so modri možje spoznavali, da je mogoče um razširiti in da izkušnja ni nujno odvisna od predmeta. To pomeni, da lahko slišim glasbo, ki jo nekdo izvaja, in lahko vidim sliko, ki jo je nekdo naslikal. Vendar lahko vidim tudi, če ni nobene slike, in lahko slišim, čeprav ni glasbe. To je tudi kvaliteta človekove osebnosti, za katero se zadnjih 150 do 200 let niso menili.

Tantra pravi, da je mogoče območje mentalne izkušnje razširiti. S pomočjo čutov lahko vaš um dobi izkušnjo na osnovi predmeta. Izkušnja je lahko znotraj okvira časa, prostora in predmeta, lahko pa obstaja tudi izven tega okvira. Druga oblika izkušnje se lahko zgodi, kadar se sedanji um širi onkraj svojih danih opredelitev in meja. Ko se pojavi ta izkušnja, sprostite energijo.

Stoletja so ljudje govorili o izkušnji, ki so jo imenovali nirvana, mokša, emancipacija, samorealizacija, rešitev ali osvoboditev, ne da bi jo pravilno razumeli. Jogiji to izkušnjo imenujejo samadhi. Čeprav mnogi ljudje mislijo, da je v samadhiju ali nirvani vse povsem končano, to zanesljivo ni proces zapuščanja sveta. Nič se ne konča, konča se samo ena raven izkušnje, medtem ko se druga začenja.

Od zore stvarjenja so tantriki in jogiji spoznavali, da v tem fizičnem telesu obstaja potencialna sila. Ta sila ni psihološka, filozofska ali transcendentalna; to je dinamična potencialna sila v materialnem telesu in se imenuje kundalini. Ta kundalini je največje odkritje tantre in joge. Znanstveniki so jo začeli raziskovati. Povzetek nekaterih najnovejših znanstvenih eksperimentov je vključen v to knjigo. Iz teh raziskav lahko vidimo, da na tem področju znanost ne bo odkrila resnično ničesar novega. To je zgolj ponovno odkrivanje in utemeljevanje tistega, kar so jogiji odkrili že pred mnogimi stoletji.

Univerzalni dogodek

Sedež kundalini je majhna žleza na dnu hrbtenjače. Z razvojem naravnih sil v človeku je ta žleza postala točka, v kateri jo lahko človek eksplodira. Kar precej ljudi je prebudilo to nadnaravno silo. Glede na čas, tradicijo in kulturo so jih imenovali rishije, preroke, jogije, siddhe in tudi drugače. Da bi omogočili to eksplozijo, so v Indiji organizirali cel kulturni sistem. Danes pa so stvari malo drugačne, ker je materializem zelo močna sila in je trenutno otopil celo indijski um.

Za prebujanje kundalini niso potrebne samo jogijske prakse. Če naj bi to prebujanje postalo univerzalni dogodek, je treba reorganizirati celotno socialno strukturo in milijonom ljudi po vsem svetu pojasniti smisel njihovega obstoja. Preusmeriti je treba življenje, vsakogar in vse, od spočetja do trenutka, ko zapustite telo. V tej knjigi boste videli, kako je treba popraviti in oplemenititi celo instinktivno in čustveno medsebojno delovanje med moškim in žensko, da nas ne vodi od, pač pa proti temu končnemu prebujenju. Te preusmerite se moramo lotiti zato, da razširimo um in odpremo nova vrata izkušnje.

Danes živimo v svetu, v katerem je vsakdo bolj ali manj zadovoljen. Človek ima vse udobje in vse, kar potrebuje in česar ne potrebuje. Prišel pa bo čas, ko bo človek pripravljen odvreči ta udobja. Razkošje in udobje slabita voljo in držita človeka pod neprestano hipnozo. Alkohol in mamila niso tako nevarna kot človekovo popolno suženjstvo razkošju in udobju. Od njiju se ne more odtegniti. To je nemogoče, razen če se začne zavedati nečesa pomembnejšega od tistega, kar mu lahko dajo starši in družba.

Nekoč je bilo samo nekaj iskalcev, zdaj pa milijoni ljudi v svetu stremijo po višji izkušnji. To višjo izkušnjo poznamo kot znanje. Ko pride s pomočjo joge in tantre do prebujenja kundalini, se v domeni narave in duha pojavi proces preobrazbe. Spremenijo se elementi fizičnega telesa, pa tudi elementi mentalnega telesa.

Veliko današnjih ljudi morda težko razume vso zamisel, vendar jo bo človeštvo kmalu doumelo. Materija bo postala nepotrebna in nepomembna. Za materijo in umom sta energija in izkušnja te energije.

Napredujte počasi, pametno in sistematično

Vendar pa teh stvari ne smete poskušati ustvariti in izkusiti nenadoma. Da se boste izognili nepotrebnemu tveganju in oviram, boste tukaj našli podrobna navodila za postopno pripravo svojega uma in telesa za prebujanje kundalini. Našli boste tudi nasvete za osnovne previdnostne ukrepe, ki jih morate upoštevati. Ne poskušajte neposredno vplivati na svoj um, ker um ni nič drugega kot podaljšek telesnega kompleksa. Začnite sistematično s telesom, prano, nadiji in čakrami po programu, opisanem v tej knjigi. Nato poglejte, kako se razvijate.

Mnogo ljudi, opogumljenih z nekakšno pospešeno filozofijo, jemlje mamila, kemikalije in druge stvari, za katere mislijo, da so hitra alternativa. Verjamem, da so to zelo resni ljudje, vendar niso praktični in sistematični, ker mislijo, da lahko presežejo vlogo telesa v področju razvoja. V končnem razvoju uma, materije in človeka ne morete zanikati niti telesa niti uma. Ne morete zanikati niti nosu, želodca ali prebavnega sistema. Prav zato se ta transcendentalna filozofija začenja z osnovnim pogledom na dieto in jogijsko filozofijo, o kateri bomo tukaj govorili.

Odkritje velike energije se je začelo z materijo. Ali se je nuklearna energija spustila iz nebes? Ne, razvila se je iz trdne snovi. Iz česa se ustvarja izkušnja? Iz nebes? Iz najsvetejšega svetišča? Ne, ustvarja se iz tega telesa in tega živčnega sistema. Zato morate biti praktični in razumni.

Ta knjiga predstavlja sistematični in pragmatični pristop k prebujanju kundalini. Začenja se z razširjenim razumevanjem resnične vloge in potenciala telesa in živčnega sistema, ter nadaljuje z izčrpnim raziskovanjem različnih metod prebujanja, primernih za različne osebnosti in stanja. Našli boste jasna in neposredna navodila za dejanske jogijske in tantrične tehnike, ki jih morate izvajati na poti proti temu cilju. Našli boste tudi načrt možnih izkušenj, s katerimi se boste morda srečali, ko bodo prakse postajale zrelejše. Tako boste lahko prenesli to veliko prebuditev in jo vključili v zavestnejši in ustvarjalnejši način življenja.

Vključili smo sistematični urnik prakse, v skladu s pragmatično in transcendentalno filozofijo, da vas v vseh pogledih pripravimo na to veliko pustolovščino v zavest.