N

na ne
naam(a) sankirtan/nam(a) sankirtan (nam(a) sankirtan) neprestano ponavljanje imen Boga v obliki pesmi
naam(a) smaran (nam(a) smaran) spominjanje božjega imena
nabhi popek
nabho mudra “položaj neba”; drugo ime kechari mudre
Nachiketa (Načiketa) osrednji lik v Kathopashadi; Yama mu je podelil doktrino nesmrtnosti atmana
nada psihični ali notranji zvok; subtilna zvočna vibracija, ustvarjena z združitvijo Shivine in Shaktine tattwe, ki jo slišimo v meditativnem stanju
nada anusandhana odkritje subtilnega notranjega zvoka
nada Brahman “zvočni kozmos,” t.j. kozmos, ki ga vidimo kot manifestacijo zvočnih vibracij
nada chaitanya (nada čajtanja) zvočno zavedanje
nada prakasha (nada prakaša) svetloba, ki izvira iz prvobitne zvočne vibracije
nada yoga (nada joga) joga subtilnega, notranjega zvoka
nadanusandhana koncentracija na notranji tvok
nadi pranski tok ali kanal
nadi shodhana (nadi šodhana) pranayamska tehnika, ki z izmeničnim dihanjem skozi nosnici prečiščuje nadije
nadi shodhana pranayama (nadi šodhana pranajama) praksa izmeničnega dihanja skozi nosnici, s katero čistimo pranske kanale
nadi shuddhi (nadi šudhi) ritualno prečiščevanje nadijev, ki ga opravljajo zdravitelji zgodaj zjutraj
nagababa nagi sadhu
Nag(a) Nath dobesedno “gospodar kač”, pojavljanje Shive v obliki kače
naga ena od petih manjših pran
naga militantna sannyasinska sekta
naga prana manjša prana, odgovorna za kolcanje in spahovanje
naga vayu (naga vaju) pranski zračni tok, odgovoren za riganje in kolcanje
naimittika karma (naimitika karma) dejanje, storjeno z namenom
nairantarya (nairantarja) nepretrgano, brez prekinitve
nakshatra (nakšatra) skupina zvezd na nebu
nala/nali trst; votlo steblo; mišice rectus abdominii
nam japa (nam džapa) ponavljanje božjega imena
nam sadhana spiritualna praksa, ki vključuje ponavljanje božjega imena
nam surinam spominjanje božjega imena
nama ime; groba oblika zvoka; božansko ime
namah(a)/namo pozdrav, ki označuje priklon
namaskara pozdrav, ki ga tradicionalno izvajajo s priklonom in z rokama v molitvi; ali z vsem telesom ležati na tleh in se nato dvigniti z rokama v molitvi
namaskarasana asana: položaj pozdrava
namaz muslimanska molitev
Namo Narayana (Namo Narajana) “Pozdrav tebi, ki si oblika Narayane”; uporabljan kot pozdrav med sannyasini
Nandi snežno beli bik, spremljevalec in najljubše vozilo Shive
Nandini sveta krava modreca Vashishthe
nara fizična oblika; princip razkrajanja; sprememba v manifestni razsežnosti
Narada modrec, zakonodajalec ali politični filozof, ki ga omenjajo Rigveda, Ramayana in Mahabharata
naraka(e) od 1. do 7. ravni razvoja, ki spijo in so nezrele, in kjer je zavest v semenski obliki
Narasimha človek/lev; inkarnacija Vishnuja
Narayana (Narajana) ime za Vishnuja; vzdrževalec univerzuma
narmadeshwara lingam (narmadešvara lingam) ovalni kamen, ki ga častijo kot simbol Shive; najdemo ga v strugi reke Narmada
Narmedha Yajna (Narmedha Jadžna) ceremonija, ki se je končala s človeško žrtvijo
nasagra/nasikagra konica nosa
nasagra/nasikagra drishti (nasagra/nasikagra drišti) strmenje v konico nosa
nasagra/nasikagra mudra določen položaj rok med pranayamo za spreminjanje toka diha skozi nosnici
nasha (naša) intoksikanti, mamila
nashtam (naštam) uničen
nashwara (našvara) princip razkrajanja, ki ga opisuje Samkhya filozofija; menifestni obstoj; spremenljiv
nasi nos
nasikagra upa chakra (nasikagra upa čakra) manjša čakra na konici nosa
nashwara (našvara) princip razkrajanja; tisto, kar je predmet spremembe
Nataraja (Nataradža) Shiva; kozmični plesalec
nataraja mudra (nataradža mudra) ena od muder tandava plesa, ki ga je Shiva izvedel po smrti Sati
natarajasana (taradžasana) asana: položaj Shive
natavarasana asana; položaj Krishne
nath Gospod; gospodar
natya mudre (natja mudre) mudre, ki izražajo različne odnose ali razpoloženja, kot sta ljubezen ali jeza
nauka sanchalanasana (nauka sančalasana) asana: veslanje čolna
naukasana asana: položaj čolna
nauli praksa kroženja trebušnih mišic
naumi deveti dan lunine faze, ki se pojavlja enkrat v štirinajstih dnevih
Navaratri devet noči; bienalni festival, osredotočen na čaščenje Durge in Rame
navaratri anushthana (navaratri anušthana) posebna sadhana, ki se jo izvaja med devetdnevnim festivalom Durge po temni luni v oktobru po hindujskem lunarnem koledarju
nawadha bhakti (nawadha bhakti) devet stopenj predanosti
nayan (najan) psihično oko, ki omogoča vizijo zunanjega sveta
neem (nim) drevo, katerega liste uporabljajo v medicinske namene
neti kriya (neti kriya) čistilna tehnika hatha yoge za glavo, v kateri pretakamo toplo slano vodo skozi nosne prehode; ena od shaktkarm
neznana točka fizična prožilna točka za enega od psihičnih centrov; leži v sredini glave med ušesi
nibandhani tisto, ki veže
nidhaiya (nidhaija) brez potrpljenja
nididhyasana (nididhjasana) popolna potopitev v meditacijo
nidra spanje; globoko spanje
nigama tisti del tantra shaster, v katerih Shakti poučuje Shivo; stari spisi v kali yugi, primerni sedanji dobi
nigrah shakti (nigrah šakti) moč preveriti ali ustaviti
nigraha kontrola
nilimpa naslikani, n.pr. bog; to pomeni, da je naslikan, vendar ne predstavljen
Nilkant Z modrim grlom; nanaša se na modro barvo grla Gospoda Shive, ki jo je dobil, ko je popil strup, ki so ga v ocean mleka vmešala božanstva, pri iskanju amrite ali nektarja nesmrtnosti
nimitta (nimita) instrument
nirakara brez oblike; nemanifestno
nirakara tattwa (nirakara tatva) brezoblična realnost
nirakara vadi tisti, ki verjame v brezoblično realnost
niralamba nepodprt
niralamba paschimottanasana (niralamba pasčimotanasana) asana: nepodprti položaj za raztezanje hrbta
niralamba sirshasana (niralamba siršasana) asana: nepodprti položaj s stojo na glavi
Niranjan/Niranjana (Nirandžan/Nirandžana) brezmadežni
Niranjani Akhara (Nirandžani Akhara) ena od desetih akhar; rod na Mount Abuju, ki mu pripada Paramahamsa Satyananda; gl. tudi akhara
niratishayam (niratišajam) brezmejen
nirbeeja samadhi (nirbidža samadhi) končno stanje samadhija, v katerem je absorpcija brez semena; popolna razkrojitev
nirbhasa sijoč
nirbija (nirbidža) brez semena (v samadhiju)
nirgarbha pranayama( nirgarbha pranajama) pranayama brez ponavljanja mantre
nirgrahyah (nirgrahjam) popolnoma razumljiv
nirguna brez kvalitete ali lastnosti; onkraj treh gun; oblikovno drevo vseh gun
nirguna dhyana (nirguna dhjama) meditacija brez gun ali kvalitet
nirgunopasana praksa ali čaščenje brez objektivne točke koncentracije
nirlipta neumazan
nirmana kreacija
nirodha/nirodhah zaustavljanje, kontroliranje, blokiranje, zaustavljanje; popolno prenehanje vzorcev zavesti; kontrola, kot je kontrola idej v umu; stanje uma onkraj treh gun
nirodhakshana (niro dhakšana) gibanje tlačenja
niruddha (nirudha) stanje uma, v katerem je um blokiran ali preprečen delovati; onkraj treh kvalitet ali gun
nirvana razsvetljenje, samadhi; harmonija med individualno zavestjo in univerzalno zavestjo
nirvana samadhi najvišje stanje samadhija, v katerem ostane le nadzavest ali univerzalna zavest
nirvichara (nirvičara) brez premišljevanja
nirvichara samadhi (nirvičara samadhi) prehodno stanje samadhija; absorbcija brez razglabljanja
nirvikalpa osvobojen razlikovanja, ne dovoljuje nobene alternative; stanje samadhija
nirvikalpa samadhi samadhi brez iluzije ali alternativen samadhi; samadhi, ki je celo brez subjektivnih vzorcev uma
nirvikara brez napake
nirvishesha dhyana (nirvišeša dhjana) meditacija brez posebnih lastnosti
nirvitarka brez zamenjave (zmede) treh procesov védenja, védenega in tistega, ki vé; brez mešanja čutov; mentalno in resnično znanje
nirvitarka samadhi nasprotno od vitarka asamprajnata samadhija; negativna faza vitarka samprajnate, v kateri je ne-zavest grobe oblike predmeta; brez jezika; prehodno stanje samadhija, ki vključuje prečiščenje spomina, kar dvigne resnično znanje o predmetu zaznavanja
nishkam nesebičen; brez želje
nishkam bhakti (niškam bhakti) predanost brez pričakovanja
nishkaam mantra (niškam mantra) mantra, recitirana brez pričakovanja ali posebnega namena
nishkama seva (niškama seva) nesebično služenje
nishkama sevak (niškama sevak) nesebični služabnik
nishpatti avastha (nišpati avastha) četrta stopnja poslušanja notranje nade
nishtha (ništha) stabilnost vere
niswarth (nisvarth) brez sebičnega motiva
nitya (nitja) večen
nitya karma (nitja karma) dnevni obredi; dnevna neizogibna dejanja; večna dejanja
nivritti (nivriti) odpoved zunanjemu svetu in vrittijem
nivritti marga (nivriti marga) pot ponotranjenja, brez vrittijev; pot, ki vodi nazaj k izvoru, iz katerega smo pred tem prišli
nivrittih (nivritih) umik; prenehanje; vrnitev
niyama (nijama) stalno izpolnjevanje; pet izpolnjevanj ali pravil osebne discipline za povrnitev umiritve uma v pripravi na meditacijo; druga stopnja raja (ashtanga) yoge po Patanjaliju; notranja disciplina
nritya (nritja) ples
nriyagna (nrijagna) služenje in skrb za gosta
nyasa (njasa) pravilna uporaba kozmične energije znotraj; zaupanje
nyaya (njaja) ena od šestih darshan ali sistemov indijske filozofije; “logičen”, logika; veja indijske filozofije; spoznanje resnične spiritualne izkušnje s pomočjo vsevednega in vseprežemajočega uma