V

vacha (vača) govor; medsebojno delovanje ali karma v manifesnem svetu
vachakah (vačakah) označevalec, določevalec
vachan (vačan) obljuba
vad vivad razpravljanje
vahita tok
vahni ogenj
vahnisar(a) dhauti praksa antar dhautija, pri kateri se trebuh hitro potegne not in ven
vaikhari vrsta govora; govorjena japa
vaikhari nada grobi zvok in črke
vairagi (vajragi) sannyasini Vaishnava Ramananda sampradaye; aspirant z vairagyo
vairagya(m) (vajragja(m)) nenavezanost; nestrastnost
vairagya sannyasa (vajragja sanjasa) ena od stopenj sannyase, kjer je človek že od rade mladosti nenavezan in nezaineresiran za zemeljske radosti
vairagyabhyam (vajragjabhjam) z nenavezanostjo
vairatyagah (vajratjagah) zapustitev agresivnosti
vaishakha (vaišakha) studenec
vaisheshika (vaišešika) razprava o subtilnih, vzročnih in atomskih principih v zvezi s petimi elementi
vaishnava (vaišnava) tisti, ki časti Vishnuja v obliki Rame, Krishne, Narayane itd.
vaishwa (vaišva) manifestno vesolje
vaishwanara (vaišvanara) prva stopnja šireče se zavesti, kot jo je opredelila Vedanta; vishwa, “manifestna razsežnost”, nara, “sprememba v manifestni razsežnosti”; zavest, ki gre skozi stalno spremembo; zunanja zavest
vaishwanari (vaišvanari) videc, ki opazuje manifestno vesolje ali zunanjo, prebujajočo se zavest
vaishya (vaišja) ena od štirih varn ali oddelkov kastnega sistema v Indiji; tisti, ki se loti odgovornosti za skrb za družbo; trgovci
vajra (vadžra) strela; diamant; nekaj močnega, trdega, neustavljivega; nadi, ki se ukvarja s tokom ojasa; živčna in energijska pot, ki povezuje spolne organe z možgani; orožje v obliki krožnega diska, ki ga je uporabljal Indra; menda narejeno iz kosti Rishija Dadhiche
vajra nadi (vadžra nadi) prvi nadi znotraj sushumne in predstavlja rajas; povezuje tok seksualne energije z možgani in se ukvarja s tokom ojas-a;
vajrasana (vadžrasana) asana: položaj strele, klečeči položaj
vajroli mudra (vadžroli mudra) krčenje in sproščanje urinarnega prehoda v moškem telesu za stimuliranje swadhisthana čakre in doseganje brahmacharye
vak nada; sabda; beseda; manifestni zvok
vak patuta zgovornost
vam beeja mantra swadhithana čakre
vama levi, nasprotni
vama(n) dhauti ena od shatkarm; metoda čiščenja želodca s hotenim bruhanjem; vključuje kunjal kriyo in vyaghra kriyo
vama marga pot levoroke tantre, nasprotna od dakshina marge
vama nauli “trebušna masaža na levi strani”
vama swara (vama svara) tok diha skozi levo nosnico
vamachara (vamačara) “levoroka” Tantra; vama pomeni “leva,” achara pa “praksa”; vidik medsebojnega delovanja z družbo, družino; vodi se normalen življenjski slog s spiritualnim odnosom
vamkeshawara (vamkešavara) najvišje bitje, ki zaseda zahodni del fizičnega telesa
vanam gozd
vanaprastha ashrama (vanaprastha ašrama) tretja stopnja življenja med 50-imi in 75-imi leti; upokojitev od zemeljskega življenja zato, da se prekticira sadhano v relativni odmaknjenosti
vanaprashti (vanaprašti) član vanaprastha ashrame
vandana molitev; šesti od devetih načinov bhakti
vara ženin
varana ovire; zastrtje
varenyavat (varenjavat) kot tisti, ki je vreden spoštovanja
vari voda
varisara dhauti shatkarma, v kateri se popije veliko količino vode v povezavi z asanami za čiščenje celotnega prebavnega trakta; poznana tudi kot shankhaprakshalana
varna barva; barvna lastnost mantre
varna ashram (varna ašram) kastni sistem v Indiji
varnashrama (varnašrama) štiri ashrame ali stopnje življenja, skozi katera gremo
varta vonj
Varuna bog vode; Neptun
varuni nadi kontrolira uriniranje; leži med kuhu in yashaswini nadijem v sakralnem spletu
vasana močna želja, ki je gonilna sila izza vsake misli in dejanja v življenju
vasanam želje
vasananam od potencialnih želja
vashikara (vašikara) kontrola; obvladovanje
vashikarana (vašikarana) očaranje ženske ( ali moškega); obred črne magije, ki uporablja mantro in yantro, da privlači druge
Vashishta (Vašišta) Ramin guru; slavni rishi in videc iz Ved; avtor mnogih himn
vashishtasana (vašišthasana) asana za uravnovešanje, ki si jo je izmislil modrec Vashishta
vashitva (vašitva) eden od ashta siddhijev; sposobnost kontrolirati vse predmete, žive in nežive
vast/wasti (vast/vasti) splošen pojem, ki se nanaša na spodnji del badomena, trebuh, medenico in mehur
vastra oblačilo
vastra dhauti čiščenje želodca in ezofagusa z uporabo tkanine
vastu tisto, kar resnično obstaja; predmet
vastusamye (vastusamje) istost predmeta
vasu-ji nebeščani; vrsta polbogov, ki jih je osem; vedno prisotni v svetlobi
vata veter in plin; ena od treh lastnosti, ki jih opisuje ayurveda
vata nadi nadi, ki poteka vzdolž zadnjega dela vratu in glave v možgane; kontrolira tvorjenje in izločanje plina
vatakrama kapalbhati gl. kapalbhati
vatayanasana (vatajanasana) asana: položaj letečega konja
vatkrama kapalbhati čiščenje z zrakom
vatsalya bhava (vatsalja bhava) ljubezen med materjo in otrokom
vatsara dhauti pranayamska tehnika, pri kateri pogoltnemo zrak v želodec in ga izrigamo
Vayu (Vaju) veter, zrak, prana; bog vetra
vayu nishkasana (vaju niškasana) asana: položaj za sproščanje vetrov
vayu tattwa (vaju tatva) ena od pancha tattew ali mahabhut; element zraka
vedachara (vedačara) veja vedske kulture, ki pridiga o življenju in delovanju po vedskih predpisih
Vedanta ena od darshan ali sistemov vedske filozofije; “konec zaznavnega znanja”; um, ki izkuša svoje lastne omejitve in gre onkraj njih; pridobivanje realizacije in razumevanje tega raziskovanja
vedantachara (vedantačara) vidik Tantre, v katerem je življenjski slog izoliran od normalnega družbenega okolja, aspirant pa prakticira kundalini yogo in posebne meditacijske tehnike
Vede starodavni spiritualni teksti Sanatan Dharme, napisani pred 7000 leti, ki izražajo znanje o vsem univerzumu
vedha prebadanje
vedi oltar
veena (vina) glasbeni instrument s strunami
veera (vira) junak, pogumna oseba
veera bhava (vira bhava) po Tantri bojevniško stanje ali bojevniška osebnost
veerasana (virasana) asana: položaj junaka (poznan tudi kot filozofova drža ali mislečeva drža)
veerya (virja) energija; moč volje; pogum; plodnost; seme
vibhaktah ločen; različen
vibhooti (vibhuti) sveti pepel; bhasma; psihična slava in moč
vibhu slaven; milosten
vibhuti primer božanske moči
vichar sanyam (vičar sanjam) obvladovanje misli
vichara (vičara) razmišljanje, nadaljevana misel
vichara asamprajnata samadhi (vičara asampradžnata samadhi) vichara samadhi, v katerem je nezavedna nadzavest; negativna faza vichara samprajnata samadhija
vichara samprajnata samadhi (vičara sampradžnata samadhi) druga stopnja samadhija ali nadzavest, v kateri ni zmede med pričo, videnim in procesom videnega, in kjer obstaja misel, vendar ne v obliki jezika
vichara sanyama (vičara sanjama) kontrola misli
vicharan shodh (vičaram šodh) povpraševanje
vichchhedah (viččhedah) prekinitev
vichchhinna (viččhina) raztresen, razmetan
videha breztelesen jogi
videha mukti onkraj telesne zavesti
videhamukta- modrec, ki je dosegel končno osvoboditev
vidharanabhyam (vidharanabhjam) držanje diha (kumbhaka)
vidhi pravilen proces za poojo
vidooshak (vidušak) šaljivec, zabavljač
vidvan učena oseba
vidya (vidja) višje znanje ali znanost, posebej znanje o spiritualni resnici in neposvetni realnosti; vizija
vidya guru (vidja guru) učitelj spiritualne resnice
vidyut mandala (vidjut mandala) vizualizacija bliska znotraj bele svetlobe prakash mandale
vigraha kip; oblika
vigyana (vigjana) absolutno znanje; intuitivna sposobnost; poznavanje objektivnega sveta
vigyana siddhi (vigjana sidhi) poznavanje prihodnosti
vigyanmaya kosha (vigjanmaja koša) astralno ali psihično telo
vihara samostanski center
vijnana (vidžnana) intuitivna sposobnost uma; višje razumevanje
Vijnana Bhikshu (Vidžnana Bhikšu) drugi komentator Patanjalijevega teksta, ki je napisal Yogasara Sangraha
vijnanamaya kosha (vidžnanamaja koša) višja mentalna ovojnica ali telo intuicije ali višjega znanja
vikalpa domišljija; neosnovano prepričanje; misel ali sklep brez dejanskega dokaza; proti-misel
vikara napaka, izroditev
vikaranabhavah svoboda od čutnega motenja
vikas aktivni napor; obstajata dve poti joge, ena je laya, druga pa vikas ali aktivni napor
vikshepa (vikšepa) potrata, zapravljanje; ustvarjanje z umom v skladu z omejenim in nepopolnim razumevanjem; oscilacija uma, zlasti med prakso dharane
vikshipta (vikšipta) ena od bhumik; nihajoče, raztreseno stanje uma, ki niha med koncentracijo in motnjo, ko um bega od dharane k neki drugi abstraktni ali nepomembni stvari
vilamabanadi poznan tudi kot popkovo kolo; leži v manipuri
viloma pranayama (viloma pranajama) tehnika za prekinitev naravnega toka vdiha ali izdiha
vimala čist
Vinayaka (Vinajaka) drugo ime Ganeshe
vinivrittih (vinivritih) popolno prenehanje
vipaka rezultat karm, kadar reagirajo na izvajalca
vipareeta (viparita) obrnjen
vipareeta karani asana (viparita karani asana) asana: obrnjeni položaj
vipareeta karani mudra (viparita karani mudra) obrnjena psihična drža
viparyaya (viparjaja) napačno znanje, napačno vedenje
vipassana (vipasana) budistična meditacijska praksa
viphal prayatna (vifal prajatna) izguba napora
viraja (viradža) odpoved
virajahoma (viradžahoma) žrtvovanje daritev ognju
virakti nenavezanost
virama zaustavljanje
Vishad yoga (Višad joga) joga potrtosti; poglavje iz Bhagavad Gite
Virat kozmični Vishnu; kozmična prana ali kozmično telo
virya (virja) energija; močna volja; pogum
vishaya/vishayah (višaja/višajah) predmet; predmet čutnega zaznavanja
vishayakara (višajakara) zunanja identifikacija s čuti
vishayananda (višajananda) čutno zadovoljstvo
vishayavati (višajavati) čuten; od čutov
visheshah (višešah) poseben; svojski; z razliko
vishishta advaita (višišta advaita) filozofija kvalificiranega monizma, ki spodbija Shankaracharyjevo filozofijo Advaite ali monizma; stranska veja Advaita Vedante
vishoka (višoka) brez obžalovanja
Vishnu (Višnu) vedsko božanstvo; ohranjevalec vesolja; najvišja zavest
vishnu granthi (višnu granthi) psihični vozel ali blokada med manipura, anahata in vishuddhi čakro, ki simbolizira odvisnost osebne in emocionalne navezanosti
vishuddhi chakra (višudhi čakra) psihični center na ravni grla ali ščitnice; center prečiščevanja; povezana s cervikalnim pleksusom
vishva (višva) univerzum, celotni kozmos
vishwa (višva) večni; manifestna razsežnost
vishwa bhratritva (višva bhratritva) univerzalno bratstvo
vishwa prem (višva prem) univerzalna ljubezen
vishwadeva(e) (višvadeva) bogovi univerzuma
vishwaguru (višvaguru) guru univerzuma
Vishwakarma (Višvakarma) bog gradnje
vishwamitrasana (višvamitrasana) asana: položaj modreca Viswamitre
vishwas (višvas) verovanje, zaupanje
vishwatman (višvatman) univerzalna duša
vishwavidhan (višvavidhan) zakoni univerzuma
vishwodari nadi (višvodari nadi) med kuhu in hastijihva nadijem v nižjem delu telesa
vital druga čakra instinktivnega ali živalskega telesa pod mooladharo
vitara umovanje, sklepanje
vitaraga oseba brez želja ali strasti
vitarka umovanje, ugibanje; raziskovanje ali razsodnost; strasti
vitarka asamprajnata samadhi (vitarka asampradžnata samadhi) negativna faza vitarka samadhija; nezavedna zavest, v kateri ni jezika
vitarka samprajnata samadhi (vitarka sampradžnata samadhi) prva stopnja samadhija po Patanjaliju, v kateri tri stanja priče, videnega in pričanja ostanejo zmedena in misel ostane v obliki jezika
vitrishna (vitrišna) osvobojen želje, zadovoljen
vitrishnasya (vitršnasja) od tistega, ki je osvobojen želje
vitteshana (vitešana) želja po materialni posesti; varnost
viveka pravilno znanje ali razumevanje; razlikovanje
Viveka Chudamani (Viveka Čudamani) knjiga navodil o spiritualnem napredku in poti do samorealizacije, ki jo je napisal Adi Shankaracharya
vivekakhyati (vivekakhjati) razlikovalna zavest
Vivekananda eden od najpametnejših sannyasinov, ki jih je rodila Indija; pridigal je spiritualno pot po vsem svetu v zgodnjem 20. stoletju
vivekanimnam nagnjen k razlikovanju
vrat/vrata spiritualna zaobljuba ali praksa, n.pr. postenje, tišina, vztrajnost
Vrindavan kraj, kjer je Krishna izvajal svojo leelo
vrischikasana (vrisčikasana) asana: položaj škorpijona
vrittayah (vritajah) napačno znanje; napačno razumevanje
vritti (vriti) krožno gibanje zavesti; pet mentalnih modifikacij, opisanih v raja yogi; modifikacija v umu in zavesti na račun samskar ali arhetipov, podobna krožnim valovom, ki se pojavijo na vodi, ko vanjo vržemo kamen
vyadhi (vjadhi) bolezen
vyaghra (vjaghra) tiger
vyaghra kriya (vjaghra krija) “tigrovo dejanje”; čiščenje želodca s hotenim bruhanjem z uporabo tople slane vode (izvaja se pri polnem želodcu); gl. vaman dhauti
vyaghrasana (vjaghrasana) asana: položaj tigra
vyakhyata (vjakhjata) razložen
vyakta (vjakta) manifestno; viden
vyakta prakriti (vjakta prakriti) manifestna narava
vyakta prana (vjakta prana) manifestna življenjska sila
vyana (vjana) vitalna energija, ki prežema vse telo
vyana vayu (vjana vaju) ena od pod-pran, ki prežema vse telo; rezerva pranske energije
Vyasa (Vjasa) komentator Patanjalijevega dela, ki je napisal Yogabhasyo
vyatkrama kapalbhati (vjatkrama kapalbhati) tehnika, pri kateri voda vstopa skozi nos in izstopa skozi usta
vyawahar(ičen) (vjavahar) praktičen
vyoma (vjoma) vesolje; nebo ali nebesni svod
vyoma panchaka (vjoma pančaka) pet vmesnih subtilnih vesolij
vyoma panchaka dharana (vjoma pančaka dharana) tehnike koncentracije na pet subtilnih vesolij
vyuha (vjuha) ureditev; razmestitev; priprave
vyutkrama kapalbhati (vjutkrama kapalbhati) čiščenje sinusov