Radža joga uravnoveša in harmonizira mentalno obnašanje. Ko se v tem življenju rodimo, um že vsebuje določene značilnosti in kakovosti. Te kakovosti in značilnosti nas naredijo za posameznike v času življenja. Kakovosti, s katerimi se um pojavi v našem življenju so: kama ali strast in poželenje, krodha ali agresivnost in jeza, lobha ali pohlep, moha ali zaslepljenost in ego, mada ali ponos in aroganca, matsary ali ljubosumje. Teh šest kakovosti uma se naravno manifestirajo v času življenja. Ta stanja uma poznamo kot tamasično ali negativno stanje uma, ki ne dovoljuje, da bi se um razvijal in napredoval. Ta čustva se izražajo spontano in nam govorijo, da je življenje posameznika tamasično, kar pomeni, da človek ni pozitiven. Vedno je negativen in uničevalen. Pozitivnost v življenju moramo razvijati skozi satvično ali uravnovešeno stanje. Potovanje iz tamasičnega stanja v satvično je pot radža joge. Potovanje iz stanja negativnosti, uničevalnosti do čistosti in razsvetljenosti je pot radža joge.

Težave, stres, napetost, razočaranje, depresivnost itd., ki jih posameznik sreča v življenju, se rodijo iz teh šestih značilnosti uma. Ko se ambicije, želje in strasti ne izpolnijo, ali je takrat naš um miren? Ne, v tem času je um najbolj moten in pod napetostjo. Takrat mora posameznik priti do vzroka, do korenine. Radža joga je sistem za upravljanje teh stanj uma in za harmoniziranje mentalnih aktivnosti. Radža joga se začne po hatha jogi, ko sta telo in prana ali življenjska energija uravnovešena in organizirana. Radža joga je joga za razvijanje in harmoniziranje uma. Odpravlja stres, povzročen zaradi šestih značilnosti in kakovosti uma, ki dajejo okuse in barve našemu umu. Ko posameznik s prakso radža joge pride do stanja notranjega miru, polnosti in notranje harmonije, takrat se konča radža joga in začne se duhovno potovanje.

Po modrecu Patanjaliju obstaja 8 udov Ashtanga joge ali stopenj radža joge, ki so jama, nijama, asana, pranajama, pratjahara, dharana, dhyana in samadhi. Prva dva vidika, jama in nijama, pomenita spremembo kvalitete uma. Asana je tretja stopnja radža joge. Asane v radža jogi so meditativne (statične) in omogočajo posamezniku, da gre noter vase. Četrta stopnja, pranajama, v radža jogi pomeni ravnovesje med pozitivno in negativno polariteto življenja ali pingalo in ido. Peta stopnja, pratjahara, pomeni naš trud za sproščenost in kako naj pripeljemo um v stanje miru in harmonije. Dharana je šesta stopnja radža joge in pomeni enotočkovno koncentracijo uma. Sedma stopnja radža joge je dhyana, ki predstavlja nadaljevanje dharane ali koncentracije. Tako dhyana ali meditacija ni praksa, temveč stanje, ki ga dosežemo s pomočjo pratjahare in dharane. Osma stopnja radža joge je samadhi, ki je stanje izkustva in ne praksa.

Začetna integralna joga ustreza vsakomur, ne glede na starost in spol. Vključuje asane, pranajamo in joga nidro. Traja šest mesecev, enkrat tedensko po dve šolski uri. Več

Dinamična integralna joga

Primeren za tečajnike, ki so že končali začetni tečaj. Vsebuje asane, pranajame v kombinaciji z bandhami in mudrami, meditacije in opis jogijske filozofije in tradicije. Več